Βάρκα από Καραβέ για τις παραλίες ( για παράδειγμα  μπορούμε να μεταφέρουμε τα πραγματά σας και από Αγ Γιάννη για Λαθρακας...Ποταμός κτλ)


Taxi boat from Karave harbour to several beaches available