ΔΥΣΤΙΧΏΣ ΑΚΥΡΏΝΕΤΑΙ  ΤO ΤΑΞΊΔΙ ΓΙΑ ΓΑΥΔΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΆΙΟΥ 

UNFORTUNATELY  THE TRIP TO GAVDOS ON THURSDAY 23 OF MAY HAS TO BE CENCELED

Την Κυριακή 26 Μαίου Δεν θα πάμε  Σφακιά Γαύδος  ΑΛΛΑ θα το κάνουμε το Σαββάτο 25. του Μάη!!!!!

On Sunday 26 of May  we will not travel to Gavdos but we will make this trip on Saturday 25 of May

Τιμές / Prices

ΜΑΗ 2019 

Καθε Πέμπτη και Κυριακή

Ιούνιο 01-15
Πεμπτη Σαββατο Κυριακή

Ιουνίου 21 μέχρι τελως Σεπτέμβρη καθημερηνά 

Σφακιά -Γαύδος  25€
Γαύδος -Σφακιά  25€
20€ φοιτητικό 
Σφακιά-Γαύδος-Σφακιά 40€
(Παιδιά μεχρι 10 χρόνων  10€)

May
Every Thursday and Sunday

June 01-15
Thursday-Saturday-Sunday

June 21 until end of September daily

Oktober 
Thursday Saturday Sunday

Sfakia-Gavdos 25€
Gavdos-Sfakia 25€

Sfakia-Gavdos-Sfakia 40€
(children until 10 years 10€ )


Tickets here
Tickets here