Αναχώρηση από Σφακιά
10.10
Αναχώρηση από Γαύδος 
17.00


 Departure from Sfakia
10.10
Departure from Gavdos
17.00Ιούνιο 06 -21
Πεμπτη Κυριακή Τρίτη 

Παμε και το Αγιο Πνευμα
15-16-17 Ιουνίου
Ιουνίου 21 μέχρι τελως Σεπτέμβρη καθημερηνά 

Σφακιά -Γαύδος  25€
Γαύδος -Σφακιά  25€
20€ φοιτητικό 
Σφακιά-Γαύδος-Σφακιά 40€
(Παιδιά 20€)

June 01-21
Thursday-Sunday- Tuesday
We also go at the Pentecost weekend
15-16-17 of June

June 21 until end of September daily

Oktober 
Thursday Saturday Sunday

Sfakia-Gavdos 25€
Gavdos-Sfakia 25€

Sfakia-Gavdos-Sfakia 40€
(children until 10 years 20€ )


Tickets here
Tickets here